Norsk Kvernsteinsenter

Foto av Kim Søderstrøm og Jørgen Magnus © Riksantikvaren

Hyllestad

Her finn du historia om den eldste kvernsteinsindustrien i Noreg; – i fylgje arkeologiske granskingar heilt attende til vikingtida ca. 700 år e.Kr.

“Hewn From the Edge” av M Hillier | CC BY 2.0

Kvernsteinsoga tek form

Normal 0

Foto av Kim Søderstrøm og Jørgen Magnus © Riksantikvaren

Her finn du "Livets steinar”

Kvernsteinbrota i Hyllestad er eit nasjonalt kulturminne. Gjennom hundrevis av år, truleg heilt frå kring 700 e. Kr., fram til aktiviteten ebba ut i siste halvdel av 1800-talet, var det kvernstein-hogging i stort omfang i Hyllestad.

Foto av Magnar Solbakk

Skomosjøen i Brønnøy

Kvernsteinsproduksjonen i Brønnøy skil seg frå dei andre store steinbrotområda i landet ved at emna vart tatt så og seie utelukkande frå steinurer.

Foto av Torbjørn Løland

Saltdal

Saltdal er blant dei viktige områda for kvernsteinsbrot i Noreg, sjølv om produksjonen her truleg var mykje mindre enn i Selbu og Hyllestad.

Foto av Astrid Waage

Kvernsteinparken i Hyllestad

I Hyllestad har det vore produsert kvernsteinar i minst 1300 år. Dei eldste steinbrota er frå vikingtida eller før, og den siste kvernsteinen vart brutt ut av fjellet i 1929.

Foto av Terje Eilertsen

Vågå

Tolstadkvennberget ved Lalm i Vågå er blant dei større kvernsteinsbrotområda i landet.

Foto av Terje Eilertsen

Høgfjellet i Selbu

Kvernsteinsdrifta i Selbufjella starta truleg på 1500-tallet og føregjekk fram til 1914.

Velkommen til Norsk Kvernsteinsenter

Del

KVERNSTEINSPARKEN  MILLSTONE PARK  MÜHLSTEINPARK

Flyer om Kvernsteinsparken

Sesongen startar laurdag, 18. juni, kl. 12 med KVERNSTEINSMARKNADEN!
The season starts Saturday, 20 June, 12 o'clock with the MILLSTONE MARKET!
Die Saison beginnt am Samstag, 20. Juni, 12 Uhr mit dem MÜHLSTEINMARKT!

Frå 19. juni til 21. august er Parken open tysdag til søndag kl. 10 - 17.
Millstone Park is open from 19 June to 21 August, Tuesday to Sunday 10 - 17.
Der Mühlsteinpark ist vom 19. Juni bis 21. August jeweils Dienstags bis Sonntags 10 - 17 Uhr geöffnet.

Vi jobber for tida med ny heimeside. Denne sida her vart ikkje meir oppdatert. For informasjoner følg oss gjerne på Facebook.
We work at the moment with a new website. Please follow us on Facebook.
Wir arbeiten zur Zeit mit einer neuen Webseite. Folgen Sie uns in der Zwischenzeit auf Facebook.