Norsk Kvernsteinsenter

Europeisk konferanse om kvernstein

Del

Konferansen "Seen through a millstone: Geology and archaeology of quarries and mills" vert arrangert 19. til 21. oktober.

 

 

Det vert to dagar med foredag på Bryggens Museum i Bergen. Foredragshaldarane er forskarar frå i alt åtte europeiske land. Ein dag dreg deltakarane til Hyllestad for å sjå kvernsteinsbrota der, som nyleg er føreslegne til UNESCO si verdsarvsliste.

 

Det har vore tre slike konferansar tidlegare, i La Fertè 2002, i Grenoble 2005 og i Roma i 2009.

 

Sjå programmet for årets konferanse her.